Výuka

Tak, jako lpíme na po všech stránkách kvalifikovaných lektorech, stejně důsledně trváme na vybavených učebnách, zázemí a atmosféře ve třídě.
Výuka cizího jazyka u nás probíhá podle pedagogických, moderních, lidských a etických pravidel:

  • vše se děje s ohledem na věk studentů

  • výuka musí děti přirozeně bavit, probouzet jejich zvědavost a radost z nových poznatků

  • motivace studentů je prvořadá

  • komunikace a vztah mezi studentem a lektorem tvoří základ úspěchu

  • domácí příprava probíhá u malých žáčků ve spolupráci s rodiči

  • úspěch je společná práce

  • špatná nálada a strach do našich lekcí nepatří – nikdy a za žádných okolností

  • pokud něco nejde, je potřeba to řešit

  • dialog je nezbytnou součástí skvělé výuky

Velikost skupinek při výuce malých dětí je max. 6 žáčků.