Výuka

Tak, jako lpíme na  lektorech kvalifikovaných po všech stránkách, stejně důsledně trváme na vybavených učebnách, dobrém zázemí a příjemné atmosféře ve třídě.
Výuka cizího jazyka u nás probíhá podle moderních pedagogických, lidských a etických pravidel:

  • vše se děje s ohledem na věk studentů,

  • výuka musí děti přirozeně bavit, probouzet jejich zvídavost a radost z nových poznatků,

  • prvořadá je motivace studentů,

  • komunikace a vztah mezi studentem a lektorem tvoří základ úspěchu,

  • domácí příprava probíhá u malých žáčků ve spolupráci s rodiči,

  • úspěch je společná práce,

  • špatná nálada a strach do našich lekcí nepatří – nikdy a za žádných okolností,

  • pokud něco nejde, je potřeba to řešit,

  • dialog je nezbytnou součástí skvělé výuky.

Velikost skupinek při výuce malých dětí je maximálně šest žáčků.