O nás

Jsme jazyková škola skupiny MAGIC ENGLISH. Pod touto značkou vzděláváme děti i dospělé bezmála dvacet let. Za tak dlouhou dobu jsme získali veliké množství zkušeností. Víme, co funguje a co je slepá cesta.

Každým rokem se objevují nové trendy v oblasti vzdělávání. Postupy, pomůcky, styly. Každý z nich zkoumáme, zkoušíme aplikovat na testovacích třídách, na vlastních dětech, na dobrovolnících. Sledujeme výsledky, nadšení malých i větších studentů, jejich zaujetí. Poté vyhodnotíme, zda je to směr, který dává smysl, a uvedeme ho do praxe.

Do vybavení tříd, metodických a učebních pomůcek investujeme ročně desítky tisíc korun.

Naši lektoři a naše lektorky pravidelně navštěvují semináře a odborné workshopy, jak metodické, tak v oblasti osobního rozvoje. Udržují se v obraze a pracují sami na sobě. Jen tak mohou být skvělým partnerem a průvodcem světem cizích jazyků pro vaše děti.

Na položení základního kamene výuky nejmenších dětí se mimo jiné podílela svými cennými radami také PhDr. Dana Mašínová.

Dlouhodobě vyučujeme děti na těchto pobočkách a institucích:

  • DS Magická školka: AJ a FRJ pro děti od 2 do 6 let, čeští lektoři i rodilí mluvčí

  • DS Jazyková školka: AJ a FRJ pro děti od 2 do 6 let, čeští lektoři i rodilí mluvčí

  • Magic English: Dětské kurzy od 3 let po ukončený 1. stupeň ZŠ

  • Magic English: Kurzy pro větší děti: druhý stupeň ZŠ

  • Magic English: Kurz pro středoškoláky

  • Magic English: Příprava k maturitě

  • Magic English: Příprava na VŠ

  • Státní MŠ na Trutnovsku

  • Družiny v základních školách na Náchodsku a Trutnovsku

V roce 2020 jsme se rozhodli veškeré vzdělávání dětí „od nejmenších po maturitu“ sjednotit pod jednu jazykovou akademii Magic English.