Nabídka

V jazykové akademii nabízíme vzdělávání dětí v cizích jazycích od nejútlejšího věku po přijímací zkoušky na VŠ. Kromě pravidelných lekcí pořádáme také jazykové zkoušky a letní tábory, Halloween, Santa party, Magic Journey a další prima akce.

Jazyková akademie působí na všech pobočkách jazykové školy Magic English: Náchod, Trutnov, Jaroměř, Nové Město nad Metují, Dvůr Králové nad Labem, Police nad Metují, Hronov.

Typy kurzů:

 • Výuka nejmenších dětí od 2 let

 • Výuka mladších dětí – 1. stupeň ZŠ

 • Výuka dětí – 2. stupeň ZŠ

 • Doučování v délce 30 minut, prezenčně i on-line
 • Výuka středoškoláků

 • Příprava na maturitu

 • Příprava na zkoušky Cambridge English
 • Příprava na TOEFL
 • Příprava na dětské jazykové zkoušky Cambridge Young Learners
 • Denní pomaturitní studium – akreditováno, status studenta

 • ON-LINE kurz v případě, že máte delší dojezdovou vzdálenost na jakoukoliv z našich poboček

Všichni studenti získávají na začátku školního roku „balíček“ s batůžkem nebo taškou, sešitem, úkolníčkem (pro menší děti).

 

Dětské jazykové zkoušky

V naší akademii pořádáme pravidelně několik typů zkoušek. Pro naše dětské studenty jsou zcela zdarma. Vše se děje v příjemném prostředí, bez shonu a stresu. Dbáme na příjemnou atmosféru během zkoušení a veškeré aktivity i komunikaci přizpůsobujeme věku a jazykové kondici studenta. Neděláme z dětí roboty. V naší škole od zkoušek odcházejí spokojené děti, které ví, na čem musí zapracovat.

Kromě našich vlastních zkoušek výhodně zprostředkováváme oficiální zkoušky ESOL v centru v Hradci Králové a v Praze. Ty jsou vhodné pro starší studenty. Podrobné informace naleznete zde.

Naše dětské zkoušky MEYLT - Magic English Young Learners Tests

Ověřovat získané znalosti bez stresu a strachu. To je účel našich jazykových zkoušek. Malí i větší studenti mohou absolvovat simulaci opravdové jazykové zkoušky a ověřit si v ní dosažené znalosti. To je princip, který je bude provázet celý život.

Při hodinách samotných nám jde o přirozenou výuku a směřování ke každoročním zkouškám. Lektoři i studenti si ověřují, jak úspěšní byli při svém snažení. Výsledkem je zhodnocení a motivace do dalších společných lekcí.

Žádné propadání u zkoušek, žádný tlak. Tohle do naší jazykové akademie nepatří!

Jak se ke zkouškám přihlásit?

 • Žáčci a studenti dostanou s předstihem informace a přihlášku od svého lektora (u malých studentů informujeme rodiče).

 • Přihlášku pak studenti odevzdají svému lektorovi, zašlou e-mailem nebo zanechají v kanceláři školy.

 • Kancelář školy dále předává všechny podrobnosti e-mailem nebo prostřednictvím lektora.

Jak taková zkouška vypadá?

 • Všichni se sejdeme ve škole.

 • K dispozici je něco k pití a malá svačinka.

 • Postupně testujeme čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní (s ohledem na věk). Zkoušku vedou čeští lektoři a ústní část rodilí mluvčí.

 • Test je přizpůsoben věkové kategorii a zkušenostem malého studenta.

 • Hodnocení provádí zkušení odborníci.

S čím malí studenti odcházejí ze zkoušky?

 • S platným certifikátem,

 • se zkušenostmi,

 • s vyšším sebevědomím,

 • s báječnou náladou a zážitkem.

Věkové kategorie dětských zkoušek MEYLT

 

Další jazykové zkoušky

 

Jazyková akademie také pravidelně pořádá Zkoušky nanečisto a Maturity nanečisto. Termíny se vyhlašují dostatečně dopředu, zveřejňujeme je jak v prostorách školy (nástěnky), tak prostřednictvím našich lektorů a na sociálních sítích.

 

Pro 2. stupeň ZŠ a středoškoláky

Pro starší studenty a žáky středních škol zajišťujeme testování podle zkoušek Cambridge English. Výsledkem je mezinárodní hodnocení obecné angličtiny.

Stupně náročnosti jsou:

KET – Key English Test (úroveň A1–A2)
PET – Preliminary English Test (úroveň B1)
FCE – First Certificate in English (úroveň B2)
CAE – Certificate in Advanced English (úroveň C1)
CPE – Certificate of Proficiency in English (úroveň C2)

V případě, že máte v plánu studovat na univerzitách v USA, povedeme vaši přípravu na zkoušku TOEFL. Tato zkouška hodnotí schopnost používat angličtinu v akademickém prostředí.

Jakékoliv dotazy ke zkouškám a kurzům velmi rádi zodpovíme ve studijní kanceláři nebo na kontaktech: petra.s@magicenglish.cz, 732 941 841.

Samozřejmostí je prohlídka školy, učeben, konzultace před nástupem do kurzu i během něj.