Metodika

Naše jazyková akademie využívá dva metodické směry, a to s ohledem na věk dětí a jejich individuální potřeby. Ani jednu z metod nepovažujeme za dogmatickou a přizpůsobujeme ji aktuálním potřebám studentů. Umíme je vhodně doplňovat a kombinovat tak, aby naši studenti krok za krokem získávali nové vědomosti a uměli je používat v praxi.

Metodika WOW! English

Promyšlená, zábavná, dětmi milovaná dvojice Steva a jeho velké pomocnice Maggie provází děti slovíčky, gramatikou, poslechem i konverzací.

Naše jazyková akademie využívá kompletní metodiky WOW! English. Ucelené materiály, videa, hry, knížky a vyškolení lektoři. Krok za krokem vaše děti porozumí a začnou samy komunikovat v angličtině. Přirozeně a bez ostychu.

WOW! English je metoda postavená na moderních psychologických a pedagogických trendech. Wow! materiály mění podobu současné jazykové výuky dětí v předškolním a mladším školním věku. Vycházejí z nejnovějších psycholingvistických poznatků a osvědčily se po celém světě.


Více o WOW! English

Metodika podle učebnic z Oxford English

Cookie pro děti, Playtime pro předškoláčky, Incredible English pro žáky ZŠ

Cookie and Friends

Ucelená řada učebnic a metodických materiálů, které jsou vhodné pro děti od neútlejšího věku. Nejlehčí úroveň obtížnosti je pečlivě připravená pro děti od dvou let. Kamarád Cookie a jeho přátelé se stanou průvodci světem nových slovíček a prvních vět v angličtině.

Naši lektoři mají s edicí Cookie and Friends mnohaleté zkušenosti, využívají vhodné doplňkové materiály a jejich lekce jsou promyšlené, efektivní a pro děti zábavné.

Přijďte se podívat, jak se malým žáčkům nechce z hodiny domů!

Playtime pro předškoláčky

Další varianta velmi pěkně zpracované metodiky pro děti a jejich jazykový rozvoj. Tuto řadu knížek s úspěchem využívají děti i v mateřských školách. I k těmto učebnicím jsou k dispozici doplňkové materiály, hry a lektorská podpora. To je zárukou, že hodiny s Playtime nikdy nejsou jednotvárné a nudné.

Incredible English

Výzvy, aktivity, interaktivní výuka. Hravá metodika, která je bližší „školní“ výuce. Žáci základních škol ji přijímají velmi pozitivně. To ale platí také o mladších dětech. Incredible English je založena na tom, co děti milují. A ono to celé funguje. Variabilní, aktivní, svižná. Zkrátka neuvěřitelná. Tak, jak to má v názvu.

Ke všem dětským učebnicím existují cédéčka, doplňkové materiály a online portál s mnoha dalšími aktivitami. Rodiče tak mohou s dětmi pomocí této platformy rozvíjet získané znalosti, hrát si a procvičovat.

Příprava na jazykové zkoušky KET, PET, FCE, CAE, maturitní zkoušky a speciální zkoušky

Středoškoláky již systematicky připravujeme na mezinárodní certifikát získaný na základě zkoušek Cambridge English. Výuka probíhá tréninkem všech jazykových kompetencí, které jsou k úspěšnému zvládnutí zkoušky třeba, to znamená mluvení, psaní, poslechu, konverzace, gramatiky. Nácviky jsou autentické podle opravdových zkoušek. Naše studenty taknic nepřekvapí.

Ani přípravu na maturitní zkoušky nepodceňujeme. Individuálně nebo ve skupinkách systematicky připravujeme studenty ke zvládnutí tolik obávané „zkoušky z dospělosti“.

Zvláštní požadavky na speciální zkoušky zvládáme také s přehledem. Obchodní jazyk, technický jazyk, letecká angličtina. I k takovým tématům máme kladný vztah a umíme je naučit. Dejte nám vědět, s čím byste potřebovali pomoci, a my se o to postaráme.

English File, First Masterclass (a nejen ty) pro pomaturitní studenty

Výukové materiály a vhodnou metodiku volíme po vstupním rozřazení do skupin. Výsledky vstupní orientační zkoušky rozhodnou o tom, jaké učebnice budou naši studenti používat.
V případě pomaturitního studia dochází ke střídání českých lektorů a rodilých mluvčích tak, aby se teoretické poznatky ihned převáděly do praxe.

 

O metodice, kterou lektoři zvolí pro výukovou skupinku, rozhoduje posouzení lektora a konzultace s odbornými metodiky. Vždy volíme takový styl výuky, aby malým i větším studentům co nejvíce vyhovoval.